Mili Bijavica

Mili Bijavica, direktor Fortuna Tours d.o.o. Mostar
Mili Bijavica, direktor Fortuna Tours d.o.o. Mostar predavač na Konferenciji Apriori Turizam 2019

Mili Bijavica

Direktor Fortuna Tours d.o.o.

Sažetak životopisa

Vlasnik i derektor Fortuna Tours d.o.o. jedne od vodećih turističkih agencija u BiH za receptivni – incoming turizam. 1989. u Rimu je specijalizirao Turistički marketing, a iste godine otvorio je jednu od prvih turističkih agencija u bivšoj državi.

Danas Fortuna Tours zapošljava 25 stalnih i 50 sezonskih radnika i godišnje u Mostar, Bosnu i Hercegovinu i zemlje u regiji dovede preko 80.000 turista. Suorganizator je konferencije Apriori turizam koju je na samom početku prepoznao kao kanal i sredstvo za strateški razvoj destinacijskog turizma u Hercegovini.

Kontakt

Fortuna Tours d.o.o. 
www.fortuna.ba