Faruk Borić

Faruk Borić, predsjednik Udruženja „Prijateljstvo BiH i Kine“, Sarajevo
Faruk Borić, predsjednik Udruženja „Prijateljstvo BiH i Kine“, Sarajevo predavač na Konferenciji Apriori Turizam 2019

Faruk Borić

Predsjednik Udruženja prijateljstvo BiH i Kine

Sažetak životopisa

U profesionalnoj karijeri obavljao je različite novinarske i uredničke funkcije u štampanim i elektronskim medijima, od čega se posebno ističu funkcije glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Oslobođenje“, Internet portala „Sarajevo-x“ (današnji „Klix.ba“) i magazina BH DANI. Obavljao je dužnost direktora Javne ustanove „Federalna novinska agencija (FENA) od 2012-2016, a od 2014. član je Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije.

Jedan je od osnivača i predsjednik Udruženja prijateljstva BiH i Kine, te izvršni direktor Centra za promociju i razvoj Inicijative “Pojas i put”.

Nakon diplome na Fakultetu političkih nauka iz oblasti žurnalistike, 2012. godine je stekao zvanje magistra nauka iz oblasti religijskih studija na Univerzitetu u Sarajevu, u okviru Centra za interdisciplinarne poslijediplomske studije. Pored toga, završio je i Visoku školu novinarstva „Mediaplan“, specijalističku škola u saradnji sa partnerom i programom l’École supérieure de journalisme de Lille. Doktorand na studiju politologije Univerziteta u Sarajevu.

Kontakt

Udruženje “Bosansko – kinesko prijateljstvo”
www.boskin.ba