Mirjana Milićević

Mirjana Milićević, prof. na Sveučilištu u Mostaru
Mirjana Milićević, prof. na Sveučilištu u Mostaru predavačica na Konferenciji Apriori Turizam 2019

Mirjana Milićević

Voditeljica Centra za EU integracije i projekte i pročelnica studija Turizam i zaštitu okoliša, Sveučilište u Mostaru

Životopis

Znanstveni i stručni interes prof. Milićević je usmjeren na razvoj i korištenje prirodnih resursa, primjenu geo-informacijskih sustava i geoekologiju.

Članica je znanstvenog vijeća i koordinatorica za projekte Instituta za turizam i okoliš Sveučilišta u Mostaru, a kao predavačica na kolegijima EU projekti i Projekti u turizmu sudjeluje u pripremi i upravljanju projekta.

Ima veliko iskustvo u izradi nacionalnih strategija i planskih dokumenata iz područja prirodnih znanosti, okoliša i turizma. Prof. Miličević je stalni expert Konvencije za dezertifikaciju zemljišta UN-a i nacionalni fokal point Berneske konvencije Vijeća Europe.

Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz interdisciplinarnog područja geoznanosti.

Pročitajte intervju s Mirjanom Milićević

Kontakt

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru 
www.fpmoz.sum.ba