Milena Šijan

Milena Šijan, vlasnica agencije Nature&Adventure, Split
Milena Šijan, vlasnica agencije Nature&Adventure, Split predavačica na Konferenciji Apriori Turizam 2019

Milena Šijan

Vlasnica u Nature&Adventure Split

Životopis

Vlasnica je Nature & Adventure, Split gdje radi savjetovanje i edukaciju u tematici zaštite prirode i održivog turizma na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Radno iskustvo stekla je najprije radeći u osnovnim i srednjim školama kao profesorica, zatim u Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce gdje je vodila projekte u Programu zaštite prirode te angažmanima u turističkim agencijama na poziciji organizatorice i vodiča u pustolovnom turizmu. Vodila je projekte u mnogim hrvatskim zaštićenim područjima vezano uz cjelokupno koordiniranje projekta, superviziju nad projektnim timovima i komunikaciju s donatorima.

Alpinistica je pri Hrvatskom planinarskom savezu i članica Prve hrvatske ženske himalajske ekspedicije “Cho-Oyu 2007” i Druge hrvatske ženske himalajske ekspedicije „Everest 2009“ i iza sebe ima uspješni uspon na Mount Everest 2009.

Članica je brojnih strukovnih grupa, od kojih izdvajamo IUCN TAPAS grupu za turizam i zaštićena područja, radnu grupu Ministarstva turizma za provedbu Akcijskog plana zelenog turizma te višegodišnje članstvo u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

TEMA

Pustolovni turizam u funkciji održivog turizma

Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana ovog dijela Europe, a zajednička karakteristika ovih područja je da goste puno više privlače svojim prirodnim ljepotama i bogatom kulturno-povijesnom baštinom nego kvalitetnim i raznovrsnim turističkim atrakcijama i programima.

Utjecaji turizma su dvojaki. S jedne strane pozitivni jer turizam doprinosi gospodarskom razvoju, zapošljavanju, promociji, očuvanju kulturne baštine, političkoj stabilnosti i sl. Ipak očiti su i negativni učinci pogotovo kad je riječ o prirodnim resursima. Oni se troše za potrebe turizma u znatno većem stupnju nego li su u stanju obnoviti se, a turizam proizvodi i velike količine smeća koje predstavlja gorući svjetski problem. Uz to, turizam je vrlo osjetljiv na brojne posljedice klimatskih promjena koje upravo ovoj djelatnosti donose neočekivane i brze promjene.

Kao i za druge ljudske djelatnosti rješenje za današnji oblik turizma leži u ravnoteži – u održivom turizmu koji se temelji na doprinosu ekonomiji lokalnih zajednica, na očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti, a nastaje kao rezultat promišljenog, planiranog i zajedničkog djelovanja svih aktera u turizmu. Takav pristup za posljedicu ima odgovornog domaćina i zadovoljnog, turista.

Pustolovi/aktivni turizam koji poštuje temelje održivosti predstavlja jedan od oblika održivog turizma čija popularnost u svijetu i na Sredozemlju raste jako brzo. Zbog svoje prirodne raznovrsnosti, turističke destinacije ovog područja Europe imaju velike mogućnosti za razvoj aktivnog turizma koji svojim programima može uvelike pridonijeti povećanju konkurentnosti i na turističkom tržištu. Od iznimne je važnosti razvoj aktivnog turizma u samim počecima postaviti na noge održivosti što znači planirati i stalno adaptivno upravljati njime.

Aktivni turizam je vezan uz prirodu jer je ona taj „lajtmotiv“ koji privlači goste i stoga bez izuzeća treba ostvariti blisku i vrlo konkretnu suradnju sektora turizma i sektora zaštite okoliša i prirode i to u svim fazama: planiranje, provedbe i vrednovanja turizma.

Pročitajte intervju s Milenom Šijan