Matija Bumbak

Matija Bumbak, direktor u Platforma 22, Šibenik
Matija Bumbak, direktor u Platforma 22, Šibenik predavač na Konferenciji Apriori Turizam 2019

Životopis

Matija Bumbak

Direktor u Platforma 22. za razvoj i investicije Šibenik

Direktor je kompanije za razvoj i investicije Platforma 22. u Šibeniku. U gradskoj upravi Šibenika radio je proteklih 11 godina na poslovima lokalnog razvoja, pripreme i provedbe EU projekata te je surađivao sa stranim ulagačima. Završio je sveučilište u Rijeci i magistrirao u Rotterdamu, Nizozemska.

Vodio je projekt “Primjena tehnologije virtualne stvarnosti u Tvrđavi Barone u Šibeniku” te će svoja iskustva vođenja i izazova s kojima su se susreli prilikom provođenja inovativnog projekta prenijeti učesnicima konferencije Apriori Turizam 2019.

TEMA

Primjena tehnologije virtualne stvarnosti na primjeru Tvrđave Barone, Šibenik

Uvodno izlaganje na Konferenciji Apriori Turizam 2019. dat će presjek stanja Tvrđave Barone uoči početka EU projekta, te pružiti uvid u sve promjene i unapređenja koja su postigli s provedbom EU projekta. Važno je staviti naglasak na samu pripremu terena u tvrđavi, kao i pripremu projektne aplikacije prije no što smo dočekali poziv za projekte koji je obuhvatio nama zanimljivo područje.

Priprema turistički orijentiranih projekata zahtijeva kreativnost po pitanju sadržaja koji ćemo na kraju nuditi turistima, a kreativni projekti koji kombiniraju nove tehnologije i turizam su konkurentniji za sufinanciranje od strane EU. Pružit će uvid u detalje kako smo postigli održivost projekta, te lekcije koje smo naučili kroz proces pripreme i provedbe projekta. Danas imamo projekt koji je objedion IKT industriju virtualne stvarnosti i turizam i iz godine u godinu privlači turiste i postiže brojne uspjehe.

Pročitajte intervju s Matijom Bumbakom