Day

May 15, 2019
Mirjana Milićević, prof. na Sveučilištu u Mostaru na Konferenciji Apriori Turizam 2019
15.05.2019. Doc. dr. sc. Mirjana Milićević, pročelnica studija za Turizam i zaštitu okoliša i voditeljica Centra za EU integracije i projekte na Sveučilištu u Mostaru, nacionalni fokal point Bernske konvencije Vijeća Europe, sudjelovala je u panel diskusiji na uspješno održanoj konferenciji Apriori Turizam 2019 u Mostaru. Što studentima omogućuje studij Turizma i zaštite okoliša, kako...
Read More