Day

March 22, 2019
Almir Peštek, prof. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sudjelovao je na Konferenciji Apriori Turizam 2019 u organizaciji APRIORI BH - Agencije za profesionalno usavršavanje
22.03.2019. Dr. Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kao konsultant je surađivao na preko 130 projekata i ekspert je iz područja destinacijskog menadžmenta o čemu će govoriti na konferenciji Apriori Turizam 2019. U intervjuu donosimo preduslove za razvoj destinacije, potencijale BiH, trenutno stanje u turističkom sektoru kao i prijedloge za efikasnije upravljanje na...
Read More